ЧЛАНЦИ У ПЕРИОДИЦИ
 
Мр Добривоје Јовановић

ХАРАЧКИ ТЕФТЕР ВАРВАРИНА ИЗ 1831. ГОДИНЕ

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ВЕРСКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ЈАГОДИНСКИ И ЋУПРИЈСКИ ОКРУГ У ВРЕМЕ ИЗБОРА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА ЗА КНЕЗА 1842-1843 ГОДИНЕ

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ ВАРВАРИНА 1863. ГОДИНЕ

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

УЧИТЕЉИ У ШКОЛОМА ЈАГОДИНСКОГ ОКРУГА 1851 – 1890 ГОДИНЕ

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ЈАГОДИНСКИ ПРОТА ЈОВАН МИЛОВИЋ УЧЕСНИК КОЧИНЕ КРАЈИНЕ

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ОСНОВНА ШКОЛА У МАНАСТИРУ ЈОШАНИЦИ

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ЂАЦИ ИЗ МОРАВСКОГ ОКРУГА У ФРАНЦУСКОЈ У ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Часопис за историографију и архивистику Корени III, Историјски архив Јагодина, 2005.

УДК: 371.212-058.862(=163.41)(44)"1914/1918"(083.81)

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ЂАЦИ ИЗ КРАГУЈЕВАЧКОГ ОКРУГА НА ШКОЛОВАЊУ У ФРАНЦУСКОЈ У ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Шумадијски анали, бр. 2 (2005), стр. 109-114.

ISSN 1451-9569

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ЂАЦИ ИЗ КРУШЕВАЧКОГ ОКРУГА У ФРАНЦУСКОЈ У ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Расински анали. - бр. 3 (2005), стр. 85-88.

ISSN 1451-4346

COBISS.SR-ID: 131036684

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ЂАЦИ ИЗ ПОЖАРЕВАЧКОГ ОКРУГА НА ШКОЛОВАЊУ У ФРАНЦУСКОЈ У ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Историјски архив Пожаревац, 2008.

Зборник радова са научног скупа „Браничево кроз војну и културну историју Србије”, том 4.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПОСЛЕДЊИ АЏИЋЕВ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИТЕЉСКОЈ ШКОЛИ У ЈАГОДИНИ ИЗ 1920. ГОДИНЕ

ISBN 86-902609-7-8

COBISS.SR-ID: 134202124

преузмите овај рад >>

ОДНОС СРЕТЕНА АЏИЋА ПРЕМА ПОЈАВАМА БОЉШЕВИЗМА У УЧИТЕЉСКОЈ ШКОЛИ У ЈАГОДИНИ

Зборник радова „Сретен Аџић – живот и дело”, Историјски архив Јагодина, 2006.

ISBN 86-902609-7-8

COBISS.SR-ID: 134202124

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић 

(коаутор)

ПРЕНОС МОШТИЈУ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ ИЗ КАЛЕНИЋА У СТУДЕНИЦУ 1839. ГОДИНЕ

„Митолошки зборник”, бр. 6, Рача, 2002.

ISBN 86-83829-03-0
 

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

СА ИЗЛОЖБЕ У КРУШЕВЦУ 1891. ГОДИНЕ

Расински анали. - Бр. 4 (лето/јесен 2006), стр. 143-154.

ISSN 1451-4346

COBISS.SR-ID: 141775884

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРАВИЛА СПОРТСКОГ КЛУБА "МАНАСИЈА" ДЕСПОТОВАЦ

Часопис за историографију и архивистику Корени V, Историјски архив Јагодина, 2007.

УДК: 796:061(497.11)(062.13)

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРАВИЛА СПОРТ КЛУБА "ОБИЛИЋЕВО" СА СЕДИШТЕМ У ОБИЛИЋЕВУ КОД КРУШЕВЦА

Расински анали. - Бр. 6 (2008), стр. 243-247.

ISSN 1451-4346

COBISS.SR-ID: 152427532

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРАВИЛА ЈАГОДИНСКОГ ШАХОВСКОГ КЛУБА

Часопис за историографију и архивистику Корени VI, Историјски архив Јагодина, 2008.

ISSN 1451-3404

COBISS.SR-ID 104828684

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ГИМНАЗИЈА У ПАРАЋИНУ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 1918–1941

Часопис за историографију и архивистику Корени VII, Историјски архив Јагодина, 2009.

УДК: 373.54(497.11)"1918/1941

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРОЦЕНА РАТНЕ ШТЕТЕ НА ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА У МОРАВСКОM ОКРУГУ У ТОКУ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Часопис за историографију и архивистику Корени VII, Историјски архив Јагодина, 2009.

УДК: 930.255:371.6(497.11)"1914/1918" ;

341.384(497.11)"1914/1918"

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ОСНОВНА ШКОЛА У СВИЛАЈНЦУ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 1918-1941.

УДК 373 3/4 (497.11)”1918/1941” (093.2)

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЛОГА У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА КАРАЂОРЂУ

ISBN 978-86-914023-3-4

Зборник „Прошлост”, број 1, 2012.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ФОРМИРАЊЕ СРЕЗА КРАГУЈЕВАЧКОГ 1859. ГОДИНЕ

ISBN 978-86-914023-3-4

Зборник „Прошлост”, број 1, 2012.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРОМЕНА НА ПРЕСТОЛУ СРБИЈЕ 1860. ГОДИНЕ

(према грађи Начелства окружја јагодинског)

ISBN 978-86-914023-3-4

Зборник „Прошлост”, број 1, 2012.

преузмите овај рад >>

Добривоје Јовановић

ГДЕ ЈЕ БИЛА КУЋА ПОРОДИЦЕ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У ЈАГОДИНИ

Зборник историјских музеја Србије. –  књ. 29/30 (1995/96), стр. 89-93.

ISSN 0354-3153

COBISS.SR-ID: 75655692

преузмите овај рад >>

Добривоје Јовановић

РАСПИСИ ЈАГОДИНСКОГ НАЧЕЛСТВА О СПРЕЧАВАЊУ ПОБУНЕ У СРБИЈИ 1848. ГОДИНЕ

Архивски преглед, Београд. –  бр. 1/4 (1998/1999), стр. 21-26.

ISSN 0004-1297

COBISS.SR-ID: 109958668

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ОФИЦИРИ ЈАГОДИНСКОГ И ЋУПРИЈСКОГ ОКРУГА У СРПСКО-ТУРСКИМ РАТОВИМА 1876-1878.

Часопис за историографију и архивистику Корени IV, Историјски архив Јагодина, 2006.

УДК: 355.332(497.11)"1876/1878":929(093.2)

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПОСЛАНИЦИ ИЗ КРАГУЈЕВАЧКОГ ОКРУГА НА СВЕТО-АНДРЕЈСКОЈ СКУПШТИНИ 1858. ГОДИНЕ

Зборник радова са научног скупа „Крагујевац у 19. веку”, Крагујевац 2008.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ИЗГРАДЊА ОДБРАМБЕНИХ ПОЛОЖАЈА КОД ЋУПРИЈЕ 1876. ГОДИНЕ

ISBN 978-86-914023-3-4

Зборник „Прошлост”, број 1, 2012.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ЈОВАНОВА БУНА У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ

Часопис за историографију и архивистику Корени I, Историјски архив Јагодина, 2003.

ISSN 1451-3404

COBISS.SR-ID 104828684

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ШАНАЦ НА ГИЉУ

Зборник Историјског музеја Србије, бр. 31, Београд, 2003.

УДК 94(497.11)”1804/1815”

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРЕГОВОРИ КНЕЗА МИЛОША И МАРАШЛИ АЛИ-ПАШЕ У ЈАГОДИНИ И ЋУПРИЈИ 1815. ГОДИНА

Пешчаник, бр. 3 (2005), стр. 97-107.

ISSN 1451-6373

COBISS.SR-ID: 138174732

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

БОРБЕ КОД БАТОЧИНЕ 1804. ГОДИНЕ

„Митолошки зборник”, бр. 13, Рача, 2005.

ISBN 86-83829-20-0

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

БИТКА НА ЧЕГРУ 1809. ГОДИНЕ

Пешчаник бр. 7, Ниш, 2009.

ISSN 1451-6373

COBISS.SR-ID 170632460

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ЗАУСТАВЉАЊЕ ТУРСКЕ ОФАНЗИВЕ ПОСЛЕ ПОРАЗА НА ЧЕГРУ 1809. ГОДИНЕ

Саопштење са научног скупа „Два века од битке на Чегру”, Ниш, 2009.

UDK 94-355/359 (497.11)

Рад је публикован у Зборнику радова са научног скупа: ISBN 978-86-7005-084-6

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ДЕЛИГРАД У ОДБРАНИ СРБИЈЕ 1809. ГОДИНЕ

Зборник радова са научног скупа „Делиград од устанка ка независности”

Београд, 2007.

ISBN: 978-86-7005-059-4

UDK: 355.84(497.11)”1809”(093.2)

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

УЛОГА ДЕЛИГРАДА У ЗАУСТАВЉАЊУ ТУРСКЕ ОФАНЗИВЕ 1806. ГОДИНЕ

Пешчаник, бр. 4 (2006), стр. 15-28.

COBISS.SR-ID: 138543628

ISSN 1451-6373

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У МОРАВСКОМ ОКРУГУ 1935. ГОДИНЕ

Часопис за историографију и архивистику Корени VI, Историјски архив Јагодина, 2008.

УДК: 329:929(497.11)”193”(093.2) ; 324(497.11)”1935”(093.2)

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић, мр Дејан Танић

СПИСАК ПОДАТАКА О ВАЖНИЈИМ ДОГАЂАЈИМА КОМАНДЕ МОРАВСКЕ ОБЛАСТИ (СДС) ЗА КРУШЕВАЧКИ ОКРУГ ЗА 1944. ГОДИНУ

Расински анали, бр. 1(2003), стр. 259-272.

ISSN 1451-4346

COBISS.SR-ID: 107656460

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ИЗВЕШТАЈИ КОМАНДЕ СРПСКЕ ДРЖАВНЕ СТРАЖЕ ЗА ОКРУГ КРАГУЈЕВАЧКИ ЗА 1944. ГОДИНУ

Зборник радова са научног скупа „Архивска грађа као извор за историју Шумадије”, Крагујевац 2003.

ISBN: 86-902609-4-3

COBISS.SR-ID: 122554124

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

КРАГУЈЕВАЦ И ОКОЛИНА У ЛИСТУ „НОВО ВРЕМЕ” У ТОКУ 1941. ГОДИНЕ

Шумадијски анали, бр. 5 (2008)

ISSN 1451-9569

преузмите овај рад >

Мр Добривоје Јовановић

КРУШЕВАЦ И ОКОЛИНА У ЛИСТУ  „НОВО ВРЕМЕ” У 1941. ГОДИНИ

ISBN 978-86-914023-3-4

Зборник „Прошлост”, број 1, 2012.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРАВИЛА ХУМАНОГ ДРУШТВА „ПАРАЋИНСКО СИРОЧЕ“

(Рад није публикован)

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

БРОЈ КАФАНА И ДУЋАНА У СЕЛИМА ЈАГОДИНСКОГ ОКРУГА 1852. ГОДИНЕ

ISBN 978-86-914023-3-4

Зборник „Прошлост”, број 1, 2012.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

Д. Прица, Ј. Радојковић: „МИЈАЈЛОВА ЈАМА” (Деспотовац, 1984.)

(Рад није публикован)

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПУТЕВИ У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

ISBN 978-86-914023-3-4

Зборник „Прошлост”, број 1, 2012.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПОБЕДЕ СРПСКО-РУСКЕ ВОЈСКЕ КОД ЈАСИКЕ И ВАРВАРИНА 1810. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 1, 2012.

ISBN 978-86-914023-3-4

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ДЕЛИГРАД У ОДБРАНИ СРБИЈЕ 1813. ГОДИНЕ

УДК 94(497.11 Делиград) “1813”

Пешчаник, 2011.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПЕТРОВСКА СКУПШТИНА 1848. ГОДИНЕ

(предлози депутата из Јагодинског и Ћупријског округа)

Зборник „Прошлост”, број 1, 2012.

ISBN 978-86-914023-3-4

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У МОРАВСКОМ ОКРУГУ 1938. ГОДИНЕ

ISBN 978-86-914023-3-4

Зборник „Прошлост”, број 1, 2012.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

TАБОРИШТЕ

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПОСЕТЕ ВЛАДАРА

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРОГРАМ РАДА И СПИСКОВИ УЧЕНИКА ПАРАЋИНСКЕ И ЋУПРИЈСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 1840/41. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОКРУЖЈА ЈАГОДИНСКОГ ЗА 1853, 1854. И 1858. ГОДИНУ

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ДОДЕЛА ЗЕМЉЕ СИРОМАШНИМ ПОРОДИЦАМА У СРЕЗУ ТЕМНИЋСКОМ

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ЈЕДНА ИЗМИШЉЕНА ЗАВЕРА У ЈАГОДИНИ

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА ИЗ ТУРСКЕ

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ДОЧЕК ПРВОГ ВОЗА

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

СКУП РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ У ЈАГОДИНИ 1890. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПИСМА ИЗ СРБИЈЕ – ПАРАЋИН

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ИЗБОРИ У МОРАВСКОМ ОКРУГУ 1920. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

СТАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА У СРЕЗУ ТЕМНИЋКОМ И I ЛЕВАЧКОМ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 1925/26. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

МОРАВСКИ ОКРУГ У ЛИСТУ „ОБНОВА“ У 1941. ГОДИНИ

Зборник „Прошлост”, број 2, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРВЕ БОРБЕ СА ТУРЦИМА И ОСЛОБОЂЕЊЕ ЈАГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

УЧИТЕЉИ У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

УЧИТЕЉИ У ЋУПРИЈСКОМ ОКРУГУ 1846. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

НЕКЕ ЗАБАВЕ У ЈАГОДИНИ 1861. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

СПИСАК КРШТЕНЕ ДЕЦЕ ЗА 1860. ГОДИНУ У ОКРУГУ ЈАГОДИНСКОМ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗАТВОРА У ЈАГОДИНИ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПОМОЋ ЈАГОДИНСКОГ ОКРУГА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ ВОЈСКЕ 1862. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

СУЂЕЊЕ АТАНАСИЈУ ИВАНОВИЋУ ЗА СИЛОВАЊЕ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

МОЛБА ЈЕВРЕМА МАРКОВИЋА ЗА МЕСТО ПРОФЕСОРА ПРИ ВЕЛИКОЈ ШКОЛИ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ОСНОВНА ШКОЛА У ГЛОГОВЦУ 1870. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ОТПУШТАЊЕ ЂУРЕ ЈАКШИЋА ИЗ СЛУЖБЕ 1871. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ОДИСАЈ НАРОДА

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ШТРАЈК РАДНИКА У ФАБРИЦИ ВУНЕНИХ ТКАНИНА БРАЋЕ МИНХ У ПАРАЋИНУ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ОДРЕЂИВАЊЕ ОКРУЖНОГ МЕСТА МОРАВСКОГ ОКРУГА 1890. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

СРПСКО ДРУШТВО ЗА САВЕЗ БАЛКАНСКИХ НАРОДА

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ЗЕМЉОТРЕС У ПОМОРАВЉУ 1893. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

СУДАР ВОЗОВА У ЋУПРИЈИ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ПРОСЛАВА ВЕНЧАЊА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И ДРАГЕ МАШИН У РЕСАВИ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ОДНОС ДРАГУТИНА ПЕЋИЋА, ПОСЛАНИКА МОРАВСКОГ ОКРУГА ПРЕМА „ОБЗНАНИ“

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ШКОЛЕ У БЕЛИЧКОМ СРЕЗУ 1919-1920. ГОДИНЕ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ИЗБОРИ 1923. ГОДИНЕ У МОРАВСКОМ ОКРУГУ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ДРУШТВА У СРЕЗОВИМА ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА У 1924. ГОДИНИ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ИЗВОРИ ЗА ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ У ПОМОРАВСКОМ ОКРУГУ

Зборник „Прошлост”, број 3, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

КОЧИНА КРАЈИНА

Недељник „Нови пут”, Јагодина, 1988. 
Фељтон је написан и објављен поводом двеста година од Кочине крајине.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

ОСНИВАЊЕ И РАД ЛИБЕРАЛНЕ СТРАНКЕ У МОРАВСКОМ ОКРУГУ

Митолошки зборник, број 33, Рача, 2014.

преузмите овај рад >>

Мр Добривоје Јовановић

БИТКА НА ИВАНКОВЦУ

преузмите овај рад >>

РАДИКАЛНА СТРНАКА У ЈАГОДИНСКОМ И ПАРАЋИНСКОМ ОКРУГУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Историјски архив Јагодина

Јагодина, 2015.

ISBN 978-86-87479-17-3

преузмите ову публикацију >>

СКУПШТИНСКИ ИЗБОРИ У ЈАГОДИНСКОМ И ЋУПРИСКОМ ОКРУГУ У 1888. ГОДИНИ

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Историјски архив Јагодина

Јагодина, 2015.

ISBN 978-86-87479-17-3

преузмите ову публикацију >>

ДА ЛИ ЈЕ БИЛО СУКОБА КОД КРИВЕ ЋУПРИЈЕ СЕПТЕМБРА 1941.

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Историјски архив Јагодина

Јагодина, 2015.


преузмите ову публикацију >>

ОБНОВА РАДА ГИМНАЗИЈE У ЈАГОДИНИ ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

У припреми

Аутор: Вера Величковић

Историјски архив Јагодина, Прошлост 10

Јагодина, 2016.


преузмите ову публикацију >>

ИЗБОРИ 1883.

У припреми

Аутор: Љиљана Јовановић

Историјски архив Јагодина, Прошлост 10

Јагодина, 2016.


преузмите ову публикацију >>

ИЗЕШТАЈ О ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

У припреми

Аутор: Вера Величковћ

Историјски архив Јагодина, Прошлост 10

Јагодина, 2016.


преузмите ову публикацију >>

НАПРЕДНА СТРАНКА

У припреми

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Историјски архив Јагодина, Прошлост 10

Јагодина, 2016.


преузмите ову публикацију >>

ОБРЕЖ - ПОПИС ИЗ 1884.

У припреми

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Историјски архив Јагодина, Прошлост 10

Јагодина, 2016.


преузмите ову публикацију >>

СРЕЗ БЕЛИЧКИ - ИЗВЕШТАЈИ

У припреми

Аутор: Љиљана Joвановић

Историјски архив Јагодина, Прошлост 10

Јагодина, 2016.


преузмите ову публикацију >>