ЗАСЕБНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

images/proslost5.jpg

Добривоје Јовановић (аутор)

ПРОШЛОСТ 5

Jагодина, 2017.

преузмите ову публикацију >>

images/belickisrez1863.png

Добривоје Јовановић (коаутор)

ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРЕЗУ БЕЛИЧКОМ 1863. ГОДИНЕ

Историјски архив Јагодина, 2017.

ISBN 978-86-87479-21-0

преузмите ову публикацију >>

images/pozoriste_cuprija_naslovna.jpg

Добривоје Јовановић (коаутор)

ПОЗОРИШНИ ЖИВОТ ЋУПРИЈЕ

Ћуприја, 1997.

ISBN: 978-86-86167-19-4

COBISS.SR-ID: 171557388

преузмите ову публикацију >>

images/gimnazija_naslovna.jpg

Мр Добривоје Јовановић (коаутор)

ГИМНАЗИЈА У ЈАГОДИНИ 1969-1997.

Јагодина, 1999.

преузмите ову публикацију >>

images/izvestaji_komande.JPG

ИЗВЕШТАЈИ КОМАНДЕ СРПСКЕ ДРЖАВНЕ СТРАЖЕ ЗА ОКРУГ МОРАВСКИ 1941-1944. (збирка докумената)

Едиција: Извори за Други светски рат у Поморављу (прва књига)

Приредили: мр Добривоје Јовановић и Дејан Танић

Јагодина, 2001.

COBISS.SR-ID: 93696524

преузмите ову публикацију >>

images/beloni.jpg

ОД КАРЛА БЕЛОНИЈА ДО ЈОСИФА ПАНЧИЋА 1839-1847

Едиција: Здравствене прилике у Јагодинском округу у XIX веку (друга књига)

Аутори: мр Добривоје Јовановић и Дејан Танић

Јагодина, 2005.

ISBN: 86-902609-4-3

COBISS.SR-ID: 122554124

преузмите ову публикацију >>

images/izvestaji_nedicevih_organa_vlasti.gif

ИЗВЕШТАЈИ НЕДИЋЕВИХ ОРГАНА ВЛАСТИ У ОКРУГУ МОРАВСКОМ: 1941-1944.

Едиција: Извори за Други светски рат у Поморављу (друга књига)

Приредили: мр Добривоје Јовановић и мр Дејан Танић

Јагодина 2005.

ISBN 86-902609-6-X

COBISS.SR-ID: 127689740

преузмите ову публикацију >>

images/jvo_naslovna.jpg

ЈУГОСЛОВЕНСКА ВОЈСКА У ОТАЏБИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОКРУГА МОРАВСКОГ : 1943-1944: (документи)

Едиција: Извори за Други светски рат у Поморављу (трећа књига)

Приредили мр Д. Јовановић и мр Д. Танић

Јагодина 2006.

ISBN 86-902609-8-6

COBISS.SR-ID: 135184908

преузмите ову публикацију >>

images/novo_vreme.jpg

МОРАВСКИ ОКРУГ У ЛИСТУ НОВО ВРЕМЕ: 1941-1944

Едиција: Извори за Други светски рат у Поморављу (четврта књига)

Приредили мр Добривоје Јовановић и мр Дејан Танић

Јагодина, 2008.

ISBN 978-86-87479-01-2

COBISS.SR-ID: 152005900

преузмите ову публикацију >>

images/ustanci_mala.gif

ЈАГОДИНСКА, ЋУПРИЈСКА И ПАРАЋИНСКА НАХИЈА У ПРВОМ И ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Јагодина, 2009.

ISBN 978-86-87479-05-0

COBISS.SR-ID: 167423244

преузмите ову публикацију >>

images/jevrem_mala.gif

ЈЕВРЕМ МАРКОВИЋ : Испред свог времена

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Јагодина, 2009.

ISBN 978-86-87479-03-6

COBISS.SR-ID: 152000012

преузмите ову публикацију >>
images/od_josifa.jpg

ОД ЈОСИФА ПАНЧИЋА ДО СПИРИДОНА ЈЕФТИМИЈАДЕСА : прилози за историју здравства у Јагодинском округу : 1847-1860

Приредили: мр Добривоје Јовановић и мр Дејан Танић

Едиција: Здравствене прилике у Јагодинском округу у XIX веку (трећа књига)

Јагодина, 2009.

ISBN 978-86-87479-07-4

COBISS.SR-ID: 171062284

преузмите ову публикацију >>

images/osnovne_skole_naslovna.gif

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ ДО 1850. ГОДИНЕ

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Јагодина, 2010.

ISBN 978-86-87479-10-4

преузмите ову публикацију >>

images/obnova_rada.jpg

ОБНОВА РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА У РЕСАВСКОМ И  ДЕСПОТОВАЧКОМ СРЕЗУ
ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 1918 – 1925

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Ауторско издање

Јагодина, 2010.

ISBN 978-86-914023-0-3

преузмите ову публикацију >>
images/zapisnici_sednica_korica.jpg

ЗАПИСНИЦИ СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ПОГЛАВАРСТВА У ЈАГОДИНИ

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Ауторско издање

Јагодина, 2011.

ISBN 978-86-914023-1-0

преузмите ову публикацију >>
images/poslanici.jpg

ПОСЛАНИЦИ ЈАГОДИНСКОГ И ЋУПРИЈСКОГ ОКРУГА НА СВЕТОАНДРЕЈСКОЈ СКУПШТИНИ

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Ауторско издање

Јагодина, 2011.

ISBN 978-86-914023-1-3

преузмите ову публикацију >>
images/proslost_1.jpg

ЗБОРНИК РАДОВА МР ДОБРИВОЈА ЈОВАНОВИЋА „ПРОШЛОСТ 1”

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Ауторско издање

Јагодина, 2012.

ISBN 978-86-914023-3-4

Садржај:

1. Победа српско-руске војске код Јасике и Варварина 1810. године,
2. Број кафана и дућана у селима Јагодинског округа 1852. године,
3. Петровска скупштина 1848. године (предлози депутата из Јагодинског и Ћупријског округа),
4. Прикупљање прилога у Јагодинском округу за подизање споменика Карађорђу,
5. Путеви у Јагодинском округу у првој половини 19. века,
6. Промена на престолу Србије 1860. године (према грађи Начелства окружја јагодинског),
7. Изградња одбрамбених положаја код Ћуприје 1876. године,
8. Формирање среза крагујевачког 1859. године,
9. Парламентарни избори у Моравском округу 1938. године,
10. Крушевац и околина у листу „Ново време” у 1941. години.

преузмите ову публикацију >>
images/gimnazija_cuprija_korica.jpg

ГИМНАЗИЈА У ЋУПРИЈИ ОД ОСНИВАЊА ДO ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 1909 – 1941.

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Ауторско издање

Јагодина, 2012.

ISBN 978-86-914023-4-1

преузмите ову публикацију >>
images/korica_resavci.jpg

РАД ОСНОВНИХ ШКОЛА У РЕСАВСКОМ И ДЕСПОТОВАЧКОМ СРЕЗУ 1925-1933

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Ауторско издање

Јагодина, 2013.

ISBN 978-86-914023-5-8

преузмите ову публикацију >>
images/proslost_2.jpg

ЗБОРНИК РАДОВА МР ДОБРИВОЈА ЈОВАНОВИЋА „ПРОШЛОСТ 2”

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Ауторско издање

Јагодина, 2013.

ISBN 978-86-914023-6-5

Садржај:

1. Табориште,
2. Посете владара,
3. Програм рада и спискови ученика параћинске и ћупријске Основне школе у првом полугодишту 1840/41. године,
4. Табеларни преглед окружја јагодинског за 1853, 1854. и 1858. годину,
5. Додела земље сиромашним породицама у срезу темнићском,
6. Једна измишљена завера у Јагодини,
7. Помоћ избеглим лицима из Турске,
8. Дочек првог воза,
9. Скуп Радикалне странке у Јагодини 1890. године,
10. Писма из Србије – Параћин,
11. Избори у Моравском округу 1920. године
12. Стање основних школа у срезу темнићком и I левачком за прво полугодиште 1925/26. године
13. Моравски округ у листу „Обнова“ у 1941. години .

преузмите ову публикацију >>
images/proslost_3.jpg

ЗБОРНИК РАДОВА МР ДОБРИВОЈА ЈОВАНОВИЋА „ПРОШЛОСТ 3”

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Ауторско издање

Јагодина, 2014.

ISBN 978-86-914023-7-2

Садржај:

 -Прве борбе са Турцима и ослобођење Јагодине
 -Учитељи у Јагодинском округу у првој половини 19. века
 -Учитељи у Ћупријском округу 1846. године
 -Неке забаве у Јагодини 1861. године
 -Списак крштене деце за 1860. годину у округу јагодинском
 -Извештај о стању затвора у Јагодини
 -Помоћ Јагодинског округа за издржавање војске 1862. године
 -Суђење Атанасију Ивановићу за силовање
 -Молба Јеврема Марковића за место професора при Великој школи
 -Основна школа у Глоговцу 1870. године
 -Отпуштање Ђуре Јакшића из службе 1871. године
 -Одисај народа
 -Штрајк радника у фабрици вунених тканина браће Минх у Параћину
 -Одређивање окружног места Моравског округа 1890. године
 -Српско друштво за савез балканских народа
 -Земљотрес у Поморављу 1893. године
 -Судар возова у Ћуприји
 -Прослава венчања краља Александра и Драге Машин у Ресави
 -Однос Драгутина Пећића, посланика Моравског округа према „Обзнани“
 -Школе у Беличком срезу 1919-1920. године
 -Избори 1923. године у Моравском округу
 -Друштва у срезовима Поморавског округа у 1924. години
 -Извори за Други светски рат у Поморавском округу


преузмите ову публикацију >>
images/naslovna_osnovne_skole.jpg

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ 1851-1890

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Историјски архив Јагодина

Јагодина, 2014.

ISBN 978-86-87479-15-9

преузмите ову публикацију >>
images/proslost_4.jpg

ЗБОРНИК РАДОВА МР ДОБРИВОЈА ЈОВАНОВИЋА „ПРОШЛОСТ 4”

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Ауторско издање

Јагодина, 2015.

ISBN 978-86-914023-8-9

Садржај:

• Битка на Иванковцу
• Попис житеља Опарића и Трешњевице из 1844. године
• Основне школе у Параћинском срезу 1870. године
• Говор Димитрија Катића о уговору о железници у Народној скупштини 6. марта 1881. године
• Радикална странка у Јагодинском и Ћупријском округу до Првог светског рата
• Скупштински избори у Јагодинском и Ћупријском округу у 1888. години
• Основне школе у Ћупријском округу 1889/90. године
• Прилози за историју гимназија у Моравском округу
• Да ли је било сукоба код Криве ћуприје септембра 1941. године
• Извори за Други светски рат у Моравском округу
• Дочек јединица Совјетске Црвене армије у Параћину октобра 1944. године

преузмите ову публикацију >>

images/korica_osnovne_skole_belicki_srez.jpg

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БЕЛИЧКОМ СРЕЗУ 1918-1941.

Аутор: мр Добривоје Јовановић

Историјски архив Јагодина

Јагодина, 2015.

ISBN 978-86-87479-17-3

преузмите ову публикацију >>
images/naslovna_dom.jpg

ДОМ ГЛУВОНЕМЕ ДЕЦЕ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I” У ЈАГОДИНИ (1928-1941)

(кроз архивску грађу)

Приредили: Мр Добривоје Јовановић и Нинослав Станојловић

Историјски архив Јагодина

Јагодина, 2014.

преузмите ову публикацију >>
images/osnovne_skole_1891-1918_korica.JPG

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БЕЛИЧКОМ, ЛЕВАЧКОМ И ТЕМНИЋКОМ СРЕЗУ 1891-1918

Aутор: Мр Добривоје Јовановић

Историјски архив Јагодина

Јагодина, 2015

ISBN 978-86-87479-18-0


преузмите ову публикацију >>